some image

ZETKAMA R&D Sp. z o.o.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia
NIP 5252489569
REGON 142610694
telefon: 074 8652 111
fax: 074 8652 101
adres e-mail: biuro.zarzadu@zetkama-rnd.pl

some image

some image

Projekt Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie konstrukcji zaworów bezpieczeństwa przy firmie ZETKAMA R&D SP. Z O.O.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest utworzenie nowego centrum badawczo-rozwojowego przy firmie Zetkama R&D sp. z o.o. poprzez inwestycje w niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych, wysokosprawnych zaworów bezpieczeństwa.

W efekcie prowadzonych prac B+R powstaną innowacyjne zawory bezpieczeństwa o zaawansowanych parametrach pracy, niedostępne na światowych rynkach.

Wartość projektu: 6 958 739,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 739 684,75 PLNsome image

Projekt Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie technologii nowoczesnej armatury

Budowane Centrum Badawczo-Rozwojowe ma na celu realizację usług badań przemysłowych i prac rozwojowych odnośnie nowych koncepcji produktowych i technologicznych oraz weryfikację złożeń technicznych niezbędnych do projektowania i badania prototypów.

Wartość projektu: 12 205 000 PLN
Wartość dofinansowania: 4 882 000 PLN


Zapytania ofertowe:
- Zapytanie ofertowe nr 1/1/4.5.2/2013
- Zapytanie ofertowe nr 1/2/4.5.2/2013
- Zapytanie ofertowe nr 6/4.5.2/2013
- Zapytanie ofertowe nr 1/1/1/4.5.2/2013
- Zapytanie ofertowe nr 1/GR/0/2014
- Zapytanie ofertowe nr 1/AR/0/2014
- Zapytanie ofertowe na realizację audytu projektu
- Zapytanie ofertowe nr 1/1/2/4.5.2/2014
- Zapytanie ofertowe nr 2/AS/O/2014
- Zapytanie ofertowe Nr 1/1/4.5.2/2014
- Zapytanie 033/12
- Zapytanie ofertowe Nr 1/1/F447-EPDM
- Zapytanie ofertowe Nr 1/1/F447-Cu
- Zapytanie ofertowe Nr 2/GR/0/2014
- Enquiry No 1/1/Steel Strainers
- Zapytanie ofertowe Nr 1/1/REG/MBR
- Zapytanie ofertowe Nr 1/1/REG/NP
- Zapytanie ofertowe Nr 1/1/REG/CU
- Zapytanie ofertowe Nr 1/1/REG/SPR
- Zapytanie ofertowe Nr 1/1/REG1
- Zapytanie ofertowe Nr 1/CAE/2014
- Zapytanie ofertowe Nr 1/AR/O/2014
- Zapytanie ofertowe Nr 1/3/4.5.2/2014
- Zapytanie ofertowe Nr 1/4/4.5.2/2014
- Zapytanie ofertowe Nr 3/GR/O/2014
- Zapytanie ofertowe Nr 3/AR/O/2014
- Zapytanie ofertowe Nr 4/AR/O/2014
- Zapytanie ofertowe Nr 4/AR/O/2014
- Zapytanie ofertowe Nr 1/CAM/2014
- Zapytanie ofertowe Nr 1/AT/O/2014
- Zapytanie ofertowe Nr 1/PDM/2014
- Zapytanie ofertowe Nr 1/5/452/2014
- Zapytanie ofertowe Nr 1/6/4.5.2/2015
- Zapytanie ofertowe Nr 1/O/2015
- Zapytanie ofertowe Nr 4/2015/Oprzyrządowanie
- Zapytanie ofertowe Nr 1/2015/STACJA PRÓB
- Inguire No. 1/2015/STACJA PRÓB
- Zapytanie ofertowe Nr 5/2015/Oprzyrządowanie
- Zapytanie ofertowe Nr 6/2015/Oprzyrządowanie
- Zapytanie ofertowe Nr 4/O/2015
- Zapytanie ofertowe Nr 7/2015/Automat Spawalniczy
- Zapytanie ofertowe Nr 7/2015/Oprzyrządowanie
- Zapytanie ofertowe Nr 8/2015/Oprzyrządowanie
- Zapytanie ofertowe Nr 5/O/2015
- Zapytanie ofertowe Nr 8/2015/Robot malarski
- Zapytanie ofertowe Nr 9/2015/Oprzyrządowanie
- Zapytanie ofertowe Nr 10/2015/Oprzyrządowanie
- Zapytanie ofertowe Nr 11/2015/Przyrząd do planowania
- Zapytanie ofertowe Nr 1/2015/Żuraw Słupowy
- Zapytanie ofertowe Nr 1/2015/Pokrętła regulatorów
- Zapytanie ofertowe Nr 7/O/2015/
- Zapytanie ofertowe Nr 8/O/2015/